Kurser

Healingkurs (2 helger)
Healingtekniken som kursen handlar om heter hjärthealing och är en djupgående mjuk healing, som arbetar med att öppna människors inre hjärtan och skapar större förståelse och acceptans till livet. Vilket leder till mera lugn och harmoni. Nästa kurs

Stjärnmänniskor & Änglamänniskor
Kursens mål är att ge en grundläggande uppfattning om vad stjärnmänniskor och änglamänniskor är och om du är en av dem. I kursen ingår meditationer och övningar för att inifrån förstå och uppleva vem du är i ditt inre, om du är en stjärnmänniska eller änglamänniska eller en blandning samt en teoretisk grund i ämnet.

De 7 strålarna
Är en kurs om 7 grundläggande energier, även kallade strålar, som enligt teosofin påverkar allt, som sker runtomkring och i oss. Kursen går igenom de olika energierna och hur de påverkar dig så att du kan förstå dig själv på ett djupare sätt.

Hjärtats väg
Hjärtats väg är en utvecklingsväg som några av oss på jorden går på. Kursen handlar om att medvetandegöra om vi går hjärtats väg eller någon av de andra vägar, vilka leder oss genom livet till vårt sanna Jag.

Baskurs i andlig utveckling
Kursen är för nybörjare eller för de som vill få en helhet i sina baskunskaper. Kursen går igenom meditation, de stora energicentran (chakran), beskydd och hur detta är en del av vår värld.
Nästa kurs

Forts. Andlig utveckling
Kursen är en fortsättning och fördjupning på baskursen. Beroende på vilken kunskap deltagarna har varierar innehållet.

Meditationskurs
Kursen går ut på att lära sig hur det går till att meditera och vilka fördelar man får av att meditera. Vi prövar olika sorters meditationer för att se vilken sort som passar dig bäst. Vi tar här även upp beskydd.

Andlig Psykologi
Kursen förklarar den andliga utvecklingens olika problem utifrån ett inre perspektiv. När ensamhet och tyngd i hjärtat präglar livet och inte släpper taget så kan andlig psykologi skänka förståelse och praktiska verktyg för att lösa problemen.

Elementaler & energiprocesser
Hur påverkas vi av energimönster (elementaler) och varför kan det vara så svårt att bryta dem. Processerna som är kopplade till energierna är djupgående. Kursen går ut på att få en förståelse för hur bearbetning och transformation av energimönster fungerar och hur vi kan hjälpa det på traven.

Priser
Helgkurs (tidexempel) kl. 10.00-18.00 på lördagen och kl. 10.00-17.00 på söndagen kostar
2 500 kr.
Hjärtehealingskursen kostar 4000 kr för båda helgerna.