Solen i Jorden

Solen i Jorden är namnet, som Patrik Solherde använder. Patrik har utbildat sig till friskvårdsterapeut på GGI och har en flerårig utbildning i Theosis healing samt flera utbildningar inom bl.a. pedagogik, meditation, healing och alternativmedicin.

Patrik håller kurser och föredrag inom andlig utveckling och meditation och har behandlat aktivt sedan 2002. Patrik befinner sig i Ödeshög men ger även behandlingar i Stockholm och Göteborg, Och ger aven kurser, föredrag och behandlingar på annan ort efter överenskommelse.

Patrik är inte kopplad till någon trosinriktning utan tror att alla människor bär på en del av sanningen. Patrik har inriktat sig på att få andlig filosofi och psykologi att bli användbar i vardagen, så att vi lär oss arbeta med livet istället för emot det.

NYA kurser!!! se Kalendarium