Familjekarma healing

Familjekarmahealing

Vad är Familjekarma?

Familjekarma är familjen/släktens positiva och inte så positiva drag som har samlat ihop sig sedan urminnes tider.
Man kan föreställa sig att familjens karma är som ett moln. Vissa familjer har ett mörkt regnmoln andra familjer har ett ljust lätt och luftigt moln.

Varje människa som är kopplad in i molnet (familjen) bär och håller en del av molnet vid liv. Detta betyder att om en person förändrar sin del av molnet så kommer hela molnet att förändras. Eftersom molnet fortfarande vill täcka samma område, så kommer molnet att tunnas ut och bli ljusare och mindre kompakt. Ett ljust och luftigt moln betyder att karman inte tynger och är ivägen för det som individen vill företa sig vad detta än är.

 

Varför ska man göra den?

Familjekarmahealingen är bra att göra om man känner att det är ”något” som gör vardagen svårare eller man vet att ens förhållande till sin familj är laddad eller komplicerad. Detta ”något” är nästan alltid det inte så positiva familjekarmat som blockerar och försvårar vardagen för oss.

 

Vanliga exempel på problem som mynnar ifrån familjekarman är: mindervärde som alltid åtföljs av mervärde, skuld, skam, överbeskyddande, ingen stabilitet i livet och den vanligaste är ensamhet i alla former. Även en del fobier ligger under familjekarmans kontroll.
Det som man vinner på att lösgöra sig från familjekarman är att man själv tar kontrollen över sitt eget liv istället för att familjekarmat styr som den tycker är bäst.

 

Det betyder att problem som var jättelika kan bara försvinna och det medför ett lugn och en livsglädje som ofta genomtränger hela livet. Friheten man vinner påverkar inte bara dig själv utan också dina föräldrar och dina barn, detta betyder att de har lättare att själva bryta sig loss från familjekarmans kontroll. Detta är ett fritt val som alla människor kan utnyttja. Det vanligaste är att vid ca 36 års ålder så börjar man omedvetet att lösgöra sig från familjekarman vilket ofta medför en 40 års kris. Oftast så lyckas man att frigöra sig från karman när man är runt 50 till 55 år, vissa gör det fortare andra blir aldrig färdiga.

Är den bra för något?

Familjekarman är jättebra när den används på ett sunt sätt, vilket betyder att man använder dess positiva egenskaper lär sig av dem men fångas inte av den kontrollerande delen av karman. Familjekarmans viktigaste funktion är att hjälpa oss när vi är barn så att vi växer upp i en miljö som hjälper oss att växa och utvecklas som människor. Det fungerar alldeles utmärkt om det är ett familjekarma som är lätt och luftigt. Däremot om det är tungt så kommer barnet att uppleva problem som skapas av det familjekarma som barnet inte är redo att hantera själv, och får då traumatiska upplevelser på olika nivåer beroende på händelse. Bara för att göra detta lite lurigare att förstå så hanterar varje människa sin karma på olika sätt även om karman är den samma.
Ett bra exempel på detta är Mozart.

Mozart var bara ett litet barn när hans pappa lärde honom att spela piano. Både mamman och pappan var musiker och ville att sonen skulle följa i deras spår. (Detta är ett tydligt spår av tyngre familjekarma.) Mozarts pappa uppmuntrade och pressade Mozart till att redan i väldigt ung ålder bemästra pianot och inom kort så började han att komponera egen musik till vår glädje idag.

 

Mozart hade med sig en talang inom musik som gjorde att han hanterade föräldrarnas press och vilja att han skulle bli musiker, men föreställ dig att Mozart inte varit musikalisk utan tondöv. Det hade gjort att dan tondöve Mozart skulle få lida mycket och få många trauman för att han inte kunde nå upp till familjens (karmans) krav på honom. Detta betyder att ett barn som växer upp i ett tungt familjekarma men har egenskaper som förenklar kan uppleva en lättare uppväxt en med ett lättare familjekarma men med svårigheter på precis det som karman är fokuserad på.

 

Hur förs det vidare?

Sådan mor sådan dotter och Sådan far sådan son är uttryck som visar hur familjekarman förflyttar sig från släktled till släktled. Det vanligaste är att pappans familjekarma förs vidare mest till sonen och mammans familjekarma mest till dottern. Det vanligaste är ca 80 % till barn av samma kön och 20 % till det motsatta könet. Vilket betyder sonen får 80 % från sin pappa och 20 % från sin mamma. Dottern får 80 % från mamma och 20 % från pappa.

Finns det flera barn i familjen blir delarna lite annorlunda. Det blir annorlunda om det t.ex. bara finns döttrar eller söner i familjen.
Ett annat uttryck som visar att familjekarman är aktiv är: Så gör vi inte, i den här familjen!! Här visar sig också familjekarmans kontrollerande del som tydligt bestämmer vad som är rätt och vad som är fel.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen består utav 7st healingar med två eller tre veckors mellanrum, som inriktar sig på att få familjekarman att släppa sitt kontrollerande tag om dig så att du kan välja fritt med stöd från den lättare och luftigare karman.
Healingbehandlingarna bör ses som en del av behandlingen. Mycket av transformationsarbetet sker mellan gångerna och speciellt när du sover.

 

Det är mycket vanligt att du börjar drömma underliga drömmer som en del av behandlingen. Behandlingen är krävande eftersom den transformerar djupt liggande saker i oss. Det som är viktigt att veta är:Det blir inte mer än du klarar av, men det blir inte mindre heller. Det är viktigt att veta att det kan vara tungt att göra behandlingen men vinsten är utan tvekan värt det.

Bra att veta

När du genomgår behandlingen rekommenderas det att du undertiden inte går på andra behandlingar annat än ren massage, för att inte lossa mer än som tänkt för då kan det bli lite mer än man klarar av.
Att ge andra behandlingar går bara bra, likaså går det utmärkt att meditera. Det är bara bra och kan hjälpa dig under behandlingen. Mediciner bör inte tas mer än nödvändigt. Vilket betyder att äter du hjärtmedicin, så fortsätt med det, men får du huvudvärk så kan du skippa värktabletten.

Till varje behandling tar du med dig en vit ros eller en vit lilja som kommer att hjälpa dig att transformera familjekarman. Eftersom du inte har skapat karman själv så behöver du inte transformera allt själv heller. Blomman tar en del av karman på sig och när den dör så får jorden tillbaka energin och kan använda den där den behövs istället för att den är låst i familjekarman där den inte är så positiv.