Kalendarium

  • Skulle du vilja heala tillsammans med änglar och ärkeänglar? Ärkeängelhealing är en djupgående och kraftfull healing som vänder sig till dig som önskar

  • Detta är steg tre på Ärkeänglahealing. Den här kursen kommer att fokusera huvudsakligen på personlig karmahealing vilket är en teknik som du kommer att

  • Meditation för världen Detta är precis som det låter en meditation för världen. Tillsammans så mediterar vi och skickar ljus och kärlet till jorden, män

  • Meditations träffar online Skulle du vilja lära dig mera om meditation? Eller få in mera meditation i ditt liv? Skulle du vilja meditera med andra? Då ä

  • Skulle du vilja lära dig mer om medveten närvaro och att vara närvarande? Vad närvaro egentligen betyder och vad det har för påverkan i din andliga utve