Kalendarium

  • Meditation för världen Detta är precis som det låter en meditation för världen. Tillsammans så mediterar vi och skickar ljus och kärlet till jorden, män

  • Meditations träffar online Skulle du vilja lära dig mera om meditation? Eller få in mera meditation i ditt liv? Skulle du vilja meditera med andra? Då ä

  • Flera kurser har ställts in detta har skett på grund av omständigheter utanför Solen i Jordens kontroll. Vi kommer att försöka lösa detta och ha nya kur

  • Känner du en dragning till att samarbeta med änglar men vet inte hur du ska göra, eller bara vill veta mera om änglar. Då är den här kursen för dig! Du

  • Känner du en dragning till att vilja hjälpa världen men vet inte riktigt var du ska börja eller känner du en längtan att bli en kanal för ljus och kärle