Meditationer

Meditationer

Vad är meditation & varför ska man meditera?

Tydligast och enklast kan meditation definieras som en fokuserad koncentration av sinnet på ett område. Den mediterande håller fast i medvetandet ett objekt, ett ord eller ett begrepp, en dygd, ett ideal eller en kvalitet. Efter en viss tids övning (tiden skiljer sig från person till person) kommer den mediterande uppleva en förening med objektet för meditationen och går då in i vad vi kallar kontemplation.

 

Ett bra exempel på detta är en av meditationerna under exemplen – nämligen färgmeditationen. Där det påkallas vissa gudomliga kvaliteter i form av färger. Kvaliteterna hålls fast i medvetandet (meditation) och slutligen förenar sig den mediterande med dem (kontemplation).

 

Vad den mediterande får ut av meditation är olika beroende på vilken meditationsteknik den använder sig av. Vad som är gemensamt för alla tekniker är att det skapar ett inre lugn och ett större fokus i vardagen även när meditationen är slut. Detta medför ett mera harmoniskt och glädjefyllt liv även under stressiga tider av livet. Intuitionen och känsloregistret ökar och efter ett tag så är det lättare att hantera känslorna, som så ofta löper amok. Detta är ett fåtal av de positiva effekter som uppnås vid regelbunden meditation.

Problem vid meditation

Jag har inte tid

Meditation behöver inte ta längre tid en än kvart. De flesta avsätter ungefär 15-40 min en eller två gånger om dagen till detta viktiga arbete. Allt beroende på vilken meditation det är.

  • De tre ljuskulorna 15-30 min
  • Ljusmeditationen 20-40 min

Det går alltid att ändra lite på tiden men var medveten så att meditationen inte stressas igenom då förlorar den en del av sin verkan (det är bättre att meditera en kort stund än ingen alls).

 

Jag kan inte se om något hände

Det är uppmuntrande att kunna se färger och former, men även om man inte kan det så verkar meditationen lika bra. Några har en inre syn och andra inte. Några har en stor förmåga att visualisera, andra har det inte. Förmågan att kunna visualisera kommer att övas upp allt efter hand. Föreställ dig ev. hur du öppnar dig och släpper taget vid varje utandning, då kommer du att märka energin som går i vågor igenom dig. Ha tillit till, att din påkallelse, visualisering eller din bekräftelse verkar, även om du inte upplever t.ex. färger.

 

Jag tycker inte att det hjälper

Det kan vara svårt att märka någon skillnad i början, men efter ett tag, när nybörjarproblemen är övervunna, så kommer man att märka att stora framsteg har gjorts. Detta kan också bekräftas av en clairvoyant observation av auran före och efter en meditation. Lite senare kommer förändringen att märkas betydligt lättare, vilket ger ett bevis på att förändring sker.

Jag blir störd

Ta reda på, när det är minst risk för att bli störd (tidigt på morgonen). Förklara för det övriga hushållet att du har behov att det är lugn och ro under den tiden.

Vid störande ljud eller stök utifrån: Låt ljuden passera, dvs. bry dig inte om dem, men vänd tillbaka till det fokus där du senast var. Detta är något som blir lättare med tiden så försök att låta bli att bli irriterad, utan ta det lugnt och vänd tillbaka ditt fokus till där du var. Många kan hjälpas av att ha på vacker musik i bakgrunden under meditationen, medan andra föredrar att det är tyst – pröva dig fram till vilket du tycker är bäst.

 

Det är svårt att sitta still så länge

Hitta en stol som du kan sitta avslappnat i med rak rygg (har du ryggproblem försök få ryggen så rak som möjligt), benen bör inte korsas. Den självdisciplin du lär dig, kommer att göra dig nytta här, dessutom kommer du under meditationen ”glömma” din kropp. Vacker musik kan hjälpa till vid avslappning och inre absorbering under meditationen.

 

Nybörjarproblem

Nybörjarproblem kan lösas med att använda lång tid på fysisk och mental avslappning och kortare tid på resten av meditationen. Avslappning kan uppnås genom en långsam genomgång av kroppen med uppmärksamhet på ett område i taget t.ex. märk fötterna känn hur fötterna slappnar av, märk underbenen känn hur underbenen slappnar av. Ett annat sätt är att fokusera på andetagets rytm och slappna av mer och mer vid varje utandning tills du inte orkar tänka eller slappna av mera.

Beskydd

mp3 Fil här

 

Under meditationen är det viktigt att vara beskyddad så att inga negativa energier stör och irriterar den som mediterar. Det finns flera sätt att göra detta på, ett sätt är inbyggt i Ljusmeditationen. Det är viktigt att sättet som man beskyddar sig på känns naturligt för en själv. Detta är något som man kan använda i det dagliga livet även när man inte mediterar. När du besöker en sjuk person så är det alldeles utmärkt att beskydda sig så att du inte mår dåligt och blir trött bara av att vara i närheten av personen. När det är mycket människor närvarande eller du är någonstans där det är många som t.ex. är rädda eller ledsna då är det bra att beskydda sig så att du inte behöver ”bära” deras känslor och problem. Här kommer några idéer på hur man beskyddar sig (tänk på att du har mer än fram och baksida).

 

Jag kallar på det kosmiska ljusets beskydd

Visualisera en av följande saker i ett blå-vitt ljus.
Se en 5 taggig stjärna omsluta dig el. Se dig omslutas av klot el. Se dig omsluten av en pyramid el. Se dig omsluten av en vaktkur.

Låt beskyddet vara transparent, föreställ dig att det positiva kan ta sig igenom men inte det negativa.

Jag kallar på Kristusljusets beskydd

Visualisera en av följande saker i en gyllene färg.
Se det gyllene hjärtat omsluta dig el. Se dig omsluten av en gyllene hjärtenergi eller se dig omsluten av en gyllene kula/en gyllene sol.

Energin läggs/visualiseras runt om en själv, ens hem eller andra som är i behov av beskydd.

 

Jag ber om Marias kärleksfulla änglars beskydd

Se dig omsluten med vit, rosa eller ljusblå energi eller be att änglarna omsluter dig eller att vit, rosa eller ljusblå sky omger dig, ditt barn. Bra vid sömnproblem.

När man ber om ljusbeskydd håller man fast ängelns/devans energi så var noggrann med att tidsbegränsa din bön till konkreta situationer/tidpunkter.

Be igenom ditt hjärta till Gud/änglarna om du vill beskydda en annan person. Be inte om att konkreta saker skall ske för personen. Du känner inte till den överordnade planen för den andra människan. Be gärna med ett öppet hjärta och att personen skall följa sin väg i livet.

Beskyddet gäller inte bara för negativa energier som kommer utifrån, det gäller även för de som kommer inifrån. Alla människor har saker dolda i det undermedvetna som det inte är dags att få reda på. Beskyddet ligger så att meditationerna ”släpper fram” lagom mycket från det undermedvetna så att man kan hantera det. När du ber om beskydd så kommer det och var övertygad att det fungerar och hjälper för det gör det.

Beskydd kommer inte automatiskt BE OM DET!

De tre ljuskulorna

För din uppmärksamhet till dina tår och fötter, sakta flyttar du din uppmärksamhet till dina anklar och underben. Fokusera din uppmärksamhet i detta område från tårna till knäna. Visualisera att detta område av din kropp är omgivet av dimmigt vitt ljus, som genomtränger och omger dina underben och fötter. Flytta nu sakta din uppmärksamhet upp längs benen, märk dina lår och dina höfter. Omge detta område av din kropp med vitt ljus. Nu är du uppmärksam på dina höfter, ben och fötter, se dem bada i ett varmt och vitalt vitt ljus. Märk att dina ben får näring och får tillfört energi och beskydd av detta ljus.

 

Flytta nu din uppmärksamhet till området i magen uppmärksamheten vila i ditt solar plexus, precis under bröstkorgen. Se i detta område en stor kula av blå-vitt ljus, som genomtränger hela magens område och sträcker sig vidare ut så att kulan är ca 75 cm i diameter. Märk att solar plexus och hela området runt din mage får näring och blir harmoniserad, får tillfört energi och blir beskyddad av denna kula av blå-vitt ljus.
Önska hälsa och styrka för din fysiska kropp.

Flytta din uppmärksamhet till din bröstkorg och ditt hjärta, visualisera en mindre kula va rosa-vitt ljus centrerat omkring hjärtat och att den omger hela bröstkorgen. Din överkropp är genomträngd av rosa-vit ljus, som glittrar av kärlek och fridfull glädje.
Önska frid och förnöjsamhet för din känslokropp.

Flytta uppmärksamheten till dina skuldror, armar och händer och se dessa områden täckta av ett dimmigt vitt ljus. Tacka för den gåva dina skuldror, armar och dina händer är för att du kan ge och ta emot.

Flytta uppmärksamheten till ditt huvud och visualisera att ditt huvud är omgivet och genomträngt av en kula av gyllene ljus.
Önska klarhet och förståelse för din mentalkropp.

Håll uppmärksamheten på de tre ljuskulorna, som överlappar varandra men ändå är skilda i sina färger och på resten av din kropp som är omgiven av ett vitt ljus. Märk att dina centran är balanserade och i harmoni.

Märk att elementernas ärkeänglar är lyckliga över att du när din fysiska kropp och att du ger din fysiska kropp, din känslokropp och din mentalkropp energi och uppmärksamhet.

Märk deras glädje över att du medvetet hjälper dem i deras arbete med att uppbygga, upprätthålla och heala din fysiska kropp och dina mera subtila kroppar.

Vet att dessa element av hälsa, energi, kärlek och klarhet som du nu har byggt kommer att fortsätta att vara där och beskydda dig och tillföra dig energi genom hela dagen. De kommer att fylla dig så att din gral flyter över och också står till förfogande för andra. Ditt liv, din eteriska vitalitet kan också ge näring till andra.

När du är klar kan du öppna ögonen.

Ljusmeditation Daglig öppning för ljuset

Innan du börjar, släpp tankarna och för uppmärksamheten till hjärtat.

1. Beskydd

Jag påkallar Det Kosmiska Ljusets beskydd
Visualisera vitt eller blått ljus strömma omkring och genom dig.

2. Intoning

Jag kallar på inströmningen av det gyllene ljuset från Universums Hjärta genom min själs hjärta.
Visualisera den gyllene ljusströmmen från den andliga solen flyta genom ditt huvud och hjärta. Se ett gyllene ljus genomströmma och omsluta dig.

3. Överlåtelse

Universums Hjärta, jag öppnar mig för Dig.
Genomströmma mig.

Visualisera hjärtat och auran öppna sig, samtidigt som du andas in och ut rosa eller gyllene ljus.

4. Meditation

Universums hjärteljus (Jag-Är-Närvaron / min Själ / Fader-Moder-Gud / Kristus), sänd ditt helande ljus i den kvalitet som jag behöver, heala och rensa mig. Förvandla mig.
Använd en eller flera av meningarna till vacker musik, ev. liggande gärna i ca 20 minuter. Släpp tankarna, slappna av och öppna dig för det helande och förvandlande ljuset. Vila i inre stillhet, eller skapa dina egna meningar under denna öppning med bön om förvandling eller healing av ett bestämt område av personligheten utifrån önskan om att komma i samklang med universums inre kärleksljus. Meditera ev. på en gyllene sol i hjärtat, vars värme sprider sig och vibrerar i hela kroppen. Se den inre solen förbunden med en stor andlig sol. Använd ev. meningar som ”Jag släpper allt, jag överlämnar mig”. Avsluta med en affirmation om ljusets närvaro i dig t.ex. ”Jag är Ljuset” eller ”Jag är Livets flamma”.

5. Inspiration & kreativ meditation

Visualisera en ljusväg från ditt hjärta genom ditt huvud vidare in i ett gyllene ljusrike. Gå på den gyllene vägen tills du kan se din personlighet och ditt liv från ett högre perspektiv. Fråga in i ljuset det du har mest behov att fråga om. Gör därefter dig själv stilla och låt förståelsen sjunka in i det lager av dig som är redo att motta den.
Du kan be om hjälp till att förstå eller lösa en bestämd problemställning i det dagliga livet. Eller det kan öppnas för skapande meditativt tänkande som hjälp i det andliga arbetet.

6. Tjänst

Ljusets änglar (Fader-Moder-Gud), hjälp…
Tänk på enskilda personer eller grupper som är i behov av hjälp eller på människor som du har problem med. När meningarna sägs låter du Ljuset strömma genom ditt hjärta till den/dem dom du tänker på. Formulera ev. i egna ord en bön om specifik hjälp. Avsluta med att öppna ditt hjärta för hela Jorden och mänskligheten och se Jorden genomströmmad av gyllene Ljus.

7. Tacksägelse

Tack för den hjälp jag har fått.

Ljusmeditationen är en daglig vitalisering av livsströmmen från de universella ljusvärdarna. Den innehåller en balans mellan intoning, meditation, bön, healing och världstjänst. Den kan anpassas efter individuella behov där vikten läggs olika på de enskilda av dessa element, beroende på den individuella situationen. Den kan utföras efter texten, eller så kan det tillföras personliga element. I sin helhet är den med till att skapa den gyllene ljusvägen till Gudomens/Universums Hjärta.

Om alla punkter används, rekommenderas att punkt 1-3 varar i 1-3 minuter, punkt 4, 10-15 minuter och 5, 6 ca 5 minuter var.

Möjligheter för att välja en speciell meditation är:
1, 2, 3, 4 + 7 (meditativ självhealing) 1, 2, 3, 5 + 7 (inspiration)
1, 2, 4, 6 +7 (tjänst)
Vid för stark ljuspåverkan korta ned tiden eller gör paus några dagar.